Bases #mftorrelavit 2019

El diumenge 27 d’octubre de 2019 la Regidoria de Turisme del M.I Ajuntament de Torrelavit, organitza la 13ª Marató Fotogràfica “Imatges de Torrelavit”

Participants:

Podran participar-hi tant fotògrafs professionals com afeccionats al món de la fotografia.

Els participants queden convocats el diumenge 27 d’octubre de 2019 entre les 9 i les 10:30 hores per tal de formalitzar la inscripció i posteriorment començar la marató. A partir de les 10:30 hores no s’acceptarà cap inscripció.

Les inscripcions es podran realitzar presencialment el mateix dia del concurs al Centre d’Interpretació de l’Aigua de Torrelavit o bé anticipadament a través de la web del concurs entre els dies 1 i 20 d’octubre. Tots els participants inscrits anticipadament obtindran un petit obsequi que serà entregat de forma personal el dia del concurs.

S’acceptarà només la modalitat de fotografia digital i serà obligatori realitzar les fotografies en format JPG.

S’estableixen dues categories, infantil (fins a 14 anys) i adults.

S’estableix una categoria per a la modalitat d’Instagram.

Un mateix participant podrà participar en ambdues modalitats, no obstant, només podrà optar a premi en una d’elles i no podrà presentar la mateixa fotografia a les dues categories.

Temes :

En el moment d’iniciar la Marató es donaran a conèixer els temes del concurs; tres per a la categoria adults i un en el cas de la infantil. Es podran realitzar tantes fotografies com es desitgi, no obstant, a l’hora de l’entrega d’aquestes, el propi concursant haurà d’haver escollit les que presenta a concurs (una per cada tema).

S’establirà un quart tema addicional i de participació opcional relacionat amb el món de l’aigua i el paper.

S’establirà un únic tema en la modalitat d’Instagram i es podran publicar tantes fotografies com es desitgi. Entraran a concurs totes les fotografies publicades entre les 09h i les 14h del mateix dia. Totes les fotografies hauran d’anar acompanyades de l’etiqueta #mftorrelavit2019 i l’usuari haurà de seguir el perfil del concurs @mftorrelavit.

Totes les fotografies hauran d’estar realitzades en el terme municipal de Torrelavit .

Entrega :

Entre les 12 i les 14 hores, els participants hauran d’entregar, en el mateix punt d’inici, les fotografies realitzades. L’organització s’encarregarà de realitzar la còpia de les fotografies.

Es farà realitzar una fotografia inicial i es tindrà en compte a l’hora de l’entrega, que les fotografies presentades a concurs han estat realitzades posteriorment a aquesta.

Selecció :

Un jurat format per dos fotògrafs professionals i un representant de l’Ajuntament de Torrelavit serà l’encarregat d’escollir les fotografies guanyadores. Un mateix participant només podrà optar a un premi. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

Totes les fotografies presentades a concurs, seran exposades al Casal de Cultura de Torrelavit entre el 15 de novembre i el 13 de desembre de 2019. En la modalitat d’Instagram s’exposaran les fotografies finalistes.

Premis :

  • S’estableix un únic premi de 100€ per a cadascun dels 3 temes del concurs.
  • S’estableix un premi de 300€ per a la millor sèrie de 3 fotografies.
  • En la categoria infantil, s’estableix un únic premi d’una càmera digital a la millor fotografia.
  • S’estableix un premi especial de 150€ per a la millor sèrie realitzada per un concursant local.
  • S’estableix un premi especial d’una càmera digital a la millor fotografia infantil realitzada per un concursant local.
  • S’estableix un premi especial d’una nit a l’allotjament rural El Moli Blanc de Torrelavit.
  • S’estableix un premi per a cadascuna de les 3 millors fotografies en la modalitat d’Instagram, amb 100€, 60€ i 40€ respectivament.

L’entrega dels premis es realitzarà el divendres 15 de novembre a les 20h al Casal de Cultura de Torrelavit, coincidint amb la inauguració de l’exposició.

En la modalitat d’Instagram, es sol·licitaran les fotografies guanyadores a màxima qualitat. En cas de no rebre-les es procedirà a la selecció de nous guanyadors.

Observacions :

L’Ajuntament de Torrelavit es farà càrrec dels revelats i ampliacions de totes les fotografies per a l’exposició. Totes les obres exposades seran publicades a la web del concurs, tots els participants cedeixen el dret a aquesta publicació.

En cas d’una alta participació i tenint en compte l’espai on han de ser exposades les fotografies, l’organització es reserva el dret a no exposar-les totes, exposant com a mínim una imatge per participant.

Les obres premiades quedaran en poder de l’Ajuntament de Torrelavit. L’autor en cedeix els drets de reproducció i de publicació. Sempre que sigui possible s’anomenarà l’autor de l’obra.

Les fotografies no premiades podran ser retirades a partir del 16 de desembre de 2019, les obres no retirades seran retornades per correu ordinari.

Es poden consultar aquestes bases i altres informacions a la web del concurs http://www.mftorrelavit.com.

En cas d’incompliment de qualsevol dels punts d’aquestes bases, el participant quedarà automàticament fora de concurs.

Qualsevol imprevist no contemplat en aquestes bases serà resolt per l’organització. El fet de concursar suposa l’acceptació de les bases.