Inscripcions

La finalitat d’aquesta inscripció és facilitar el procés el dia del concurs, evitant haver de complimentar les butlletes d’inscripció i permetent-nos tenir una previsió de la participació.

Pel simple fet de realitzar aquesta inscripció anticipada, el dia del concurs t’obsequiarem amb un petit detall. Aquest obsequi s’haurà de recollir personalment el mateix dia del concurs.

Tots els participants inscrits de forma anticipada hauran de recollir les seves credencials i els temes del concurs el mateix dia 28 entre les 9h i les 10:30h del matí al Casal de Cultura de Torrelavit. En cas de no recollir aquesta credencial a l’hora indicada s’entendrà que el participant rebutja la participació al concurs i per tant també el dret a l’obsequi.

El mateix dia del concurs es realitzaran també, com sempre, inscripcions de forma presencial. En els dos casos la inscripció és gratuïta.

La inscripció anticipada estarà oberta fins al proper diumenge dia 21 d’octubre.